Zelfstandigen Bouw en Stichting ZZP Nederland hebben een bezwaarschrift ingediend bij  staatssecretaris Klijnsma van SZW tegen de verplichtstelling voor zelfstandige schilders om premie af te dragen aan het Bedrijfstakpensioenfonds in de Schildersbranche (BPF Schilders). Deze opgelegde verplichting is de leden van beide zelfstandigenorganisaties al jaren een doorn in het oog. Ondernemers willen geen gedwongen deelname aan een werknemerspensioenfonds en willen zelf bepalen op welke wijze ze hun oudedagsvoorziening regelen, zegt Charles Verhoef, voorzitter van Zelfstandigen Bouw. Nu cao-partijen van schilders in verband met een hogere pensioenleeftijd en de komende representativiteitstoets een nieuwe verplichtstellingsbeschikking moesten aanvragen, was het moment gekomen voor de zelfstandigenorganisaties om daartegen bezwaar te maken.

Concurrentie is motief verplichtstelling

In het verleden hebben de schildersbedrijven bewust werknemers afgestoten om de loonkosten te beperken en het werknemersrisico te omzeilen. Dat heeft geresulteerd in een aanzienlijke toename van het aantal zelfstandige schilders in de branche, een trend die nog steeds doorzet. Inmiddels zijn er meer zelfstandigen in de branche actief dan werknemers. De schildersbedrijven hebben op die manier hun eigen concurrentie georganiseerd.

Het belangrijkste motief om de pensioenverplichting voor zelfstandigen in te stellen is de concurrentie in de markt die men ondervindt van voormalige werknemers, die nu als zelfstandig ondernemer een belangrijk deel van de omzet naar zich toetrekken.

“Onze leden laten zich niet langer mangelen door enkele grote bedrijven, die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, zegt Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland. “Omdat meer dan tweederde van de zelfstandige schilders uitsluitend in opdracht van particulieren werkt, zijn deze ondernemers niet afhankelijk van schildersbedrijven voor het verkrijgen van opdrachten en kunnen zij als vrij ondernemer in de markt opereren. Deze verplichtstelling beperkt dat vrije ondernemerschap en moet dus van tafel”, aldus Post.

ZZP Pensioen: vrijwillig en flexibel

Zelfstandigen Bouw en Stichting ZZP Nederland hebben samen met twee andere zelfstandigenorganisaties het initiatief genomen voor de inrichting van het ZZP Pensioen. Staatssecretaris Klijnsma heeft in de afgelopen periode nadrukkelijk aangegeven, dat een pensioenverplichting voor zelfstandigen niet strookt met het kabinetsbeleid. Het ZZP Pensioen is gebaseerd op vrijwillige deelname en kent flexibele kenmerken, zoals vrije inleg, vrije keuze van uitkeringsvorm en de mogelijkheid voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

De staatssecretaris heeft zich onomwonden uitgesproken voor vrijwillige deelname van zelfstandigen en betwist daarmee zelf ook de verplichtstelling, zoals die nu nog geldt voor de zelfstandige schilders. “Wij willen voor al onze leden vrijwillige deelname aan het ZZP Pensioen mogelijk maken,  en dat geldt ook voor de schilders”, zegt Maarten Post.

Cao-partijen zijn niet meer representatief

De representativiteit met betrekking tot het BPF Schilders is gerelateerd aan het aantal werknemers van de georganiseerde bedrijven tegenover het totaal aantal werkenden in de branche. Omdat het aantal zelfstandigen momenteel groter is dan het aantal werknemers dat in dienst is bij georganiseerde bedrijven, kan men zelfstandige schilders niet langer verplichten om deel te nemen aan het BPF Schilders.

De indieners van het bezwaarschrift hebben dan ook alle vertrouwen, dat SZW de verplichtstelling op korte termijn zal opheffen. “Het is nog maar de vraag of het BPF Schilders in deze situatie nog wel een grond heeft om premie te blijven heffen bij zelfstandigen”, zegt Charles Verhoef.  In de aanloop naar de intrekking van de verplichtstelling kan het fonds het pensioenreglement ten aanzien van de zelfstandigen zodanig wijzigen dat geen pensioenopbouw meer plaatsvindt en ook geen premie meer verschuldigd is.

Bron: ZZP Nederland – Zelfstandigen Bouw | Datum van publicatie: 25-03-2015

https://www.zzp-nederland.nl/nieuws/62911-zzp-organisaties-betwisten-verplicht-pe